fbpx

Jelentkezési lap

Képzéseinkre jelentkezni:

  • a kinyomtatott, kitöltött, részünkre visszajuttatott Jelentkezési lappal : Letöltés ITT >
  • vagy az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges

Képzésen résztvevő adatai (a csillaggal megjelölt mezők kötelezőek)

Férfi

Lakcím

Tartózkodási hely

8 általánosnál kevesebb8 általános10 évfolyamszakiskolaspeciális szakiskolaszakmunkásképzőbefejezett gimnáziumi 12 évfolyambefejezett szakközépiskolai 12 évfolyamgimnáziumi érettségiszakközépiskolai érettségitechnikumfőiskolai diploma/oklevélszakirányú felsőfokú végzettség
alkalmazottvállalkozó, vállalkozásban segítő családtagálláskeresőtanuló, fizetés nélküli gyakornoknyugdíjasálláskereső (mozgáskorlátozott)gyeden, gyesen, gyeten lévőháztartásbeliegyéb inaktív

Számlázási adatok (amennyiben a költségviselő nem a szerződő magánszemély)

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

igényleknem igénylek
igényleknem igénylek
igényleknem igénylek

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

2011. évi 001. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.*
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi, gyakorlati, alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok

*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.


IgenNem

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 5-ik évig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.8)
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig.
Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, társadalombiztosítási azonosító jel.
Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben résztvevő esetén, szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát.
A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok.
Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.


IgenNem
*Jogszabályi kötelezettség esetén nem választható, ha nem fogadja el, nem lehet a képzésbe beiratkozni.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 5-ik év után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől visszavonásig.
Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.


IgenNem

Alulirott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, ütemezés, fizetési feltételek, képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési program tartalma, szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk))