fbpx

Jelentkezési lap

Képzéseinkre jelentkezni:

 • a kinyomtatott, kitöltött, részünkre visszajuttatott Jelentkezési lappal : Letöltés ITT >
 • vagy az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges

  Képzésen résztvevő adatai (a csillaggal megjelölt mezők kötelezőek)

  Férfi

  Lakcím

  Tartózkodási hely

  8 általánosnál kevesebb8 általános10 évfolyamszakiskolaspeciális szakiskolaszakmunkásképzőbefejezett gimnáziumi 12 évfolyambefejezett szakközépiskolai 12 évfolyamgimnáziumi érettségiszakközépiskolai érettségitechnikumfőiskolai diploma/oklevélszakirányú felsőfokú végzettség
  alkalmazottvállalkozó, vállalkozásban segítő családtagálláskeresőtanuló, fizetés nélküli gyakornoknyugdíjasálláskereső (mozgáskorlátozott)gyeden, gyesen, gyeten lévőháztartásbeliegyéb inaktív

  Számlázási adatok (amennyiben a költségviselő nem a szerződő magánszemély)

  Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

  igényleknem igénylek
  igényleknem igénylek
  igényleknem igénylek

  Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

  2011. évi 001. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

  1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás
  Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
  Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.*
  Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi, gyakorlati, alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok

  *A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.


  IgenNem

  2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 5-ik évig
  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésen való részvétel és utókövetés
  Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.8)
  Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig.
  Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, társadalombiztosítási azonosító jel.
  Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben résztvevő esetén, szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát.
  A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok.
  Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.


  IgenNem
  *Jogszabályi kötelezettség esetén nem választható, ha nem fogadja el, nem lehet a képzésbe beiratkozni.

  3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 5-ik év után
  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
  Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke
  Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől visszavonásig.
  Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.


  IgenNem

  Alulirott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, ütemezés, fizetési feltételek, képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési program tartalma, szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk))