fbpx

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó

A képzési programok az LK-EURÓPA Kft. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

OKJ száma: 31 341 05

Nyilvántartásbavételi szám: E-000083/2014/A015

A képzés célja:
A képzésben résztvevő legyen képes a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálni és tájékoztatni a vásárlókat. Váljon képessé az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Tudjon közreműködni az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában

A képzés időtartama: 3 hónap
Óraszám: 240 óra
Ebből elméleti képzés: 72 óra
Gyakorlati képzés: 168 óra

Rendszeressége:
elméleti oktatás hétvégeken, illetve hétköznap délutáni időpontban,
heti 1-2 alkalommal
gyakorlat: hallgatókhoz igazodva, a gyakorlóhellyel egyeztetve egyéni ütemezés szerint teljesíthető

Megengedett hiányzás: 20 % (48 óra)

A képzés helyszíne: Debrecen, de min. 10 fő esetén kihelyezett képzést is tartunk.

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség
egészségügyi alkalmasság

A képzés moduljai: Kereskedelmi ismeretek
Eladástan
Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

Vizsgára bocsátás feltétele: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Csoportlétszám: 15-20 fő

A képzés teljes költsége: 105.000,- Ft

Jelentkezés helye:
LK-Európa Kft, 4024 Debrecen, Kossuth u. 3. 2/6.
Tel: 06-52-597-048, 06-70-561-5575

A képzés tervezett kezdési időpontja: folyamatos

Jelentkezem