fbpx

Méhész

A képzés célja:
A végzett szakember tudja tervezni, szervezni, irányítani és el tudja végezni a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat a méhészetben.

A képzés időtartama: 3 hónap
Óraszám: 240 óra

Megengedett hiányzás: 20 % (48 óra)

A képzés helyszíne: Debrecen, de megfelelő létszámú jelentkező esetén más helyszínen is

A képzés zárása :  a szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei : A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátásnak a feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: A szakmai képzést záró írásbeli feladatlap legalább 50%-os teljesítése, a projektfeladat legalább 60%-os teljesítése.

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány
A képesítő vizsga letétele után: képesítő bizonyítvány

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság

Csoportlétszám: minimum 12 fő

A képzés teljes költsége: 162.000,- Ft

Jelentkezés helye:
LK-Európa Kft, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. 1 emelet 2.

Tel: 06-52-476-405, 06-70-561-5575

Megszerzett képesítéssel betölthető munkakör:
FEOR száma: 6123 FEOR megnevezése: Méhész

Betölthető munkakör(ök): Méhészeti munkás

A képzés tervezett kezdési időpontja:  folyamatos

A képzési program az LK-EURÓPA Kft. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Jelentkezem