fbpx

Támogatott-Aranykalászos gazda képzés és segédanyagai

Intézményünk támogatott képzései beteltek, újabb tanfolyamot nem indítunk.

Szervezetünk sikeres pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának felhívása alapján kiírt „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” megvalósítására.
A VP1-1.1.1-17-184400968 számú projekt keretében a jelentkezők csupán 10 %-os képzési hozzájárulás befizetésével szerezhetnek képesítést az alábbi szakmákban.
A KÉPZÉSEKRE MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, agrártevékenységet végző vállalkozó), ERDŐGAZDÁLKODÓ, ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK JELENTKEZHETNEK.

 

A FENTI TEVÉKENYSÉGEKET A KÖVETKEZŐ FORMÁBAN SZÜKSÉGES VÉGEZNI:
– ŐSTERMELŐ
– CSALÁDI GAZDÁLKODÓ
– EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
– AGRÁRTEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÁS

A KÉPZÉSEN VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÓK ESETÉN VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE VAGY AZ ÁLTALA KÉPZÉSRE KIJELÖLT ALKALMAZOTTJA, TAGJA ÚTJÁN, CSALÁDI GAZDÁLKODÓ ÜGYFÉL ESETÉN A CSALÁDI GAZDASÁG VEZETŐJE VAGY TAGJA, MINT MEGHATALMAZOTT VEHET RÉSZT, LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS NÉLKÜL.

Egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzés igénybevételére van lehetőség. Amennyiben egy adott évben sikeres vizsgát tett a résztvevő, úgy a következő évben induló képzések bármelyikére ismét jelentkezhet.

VP1-1.1.1-17-184400968 számú projekt keretében megvalósuló képzési programunk az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozza, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.
A projekt hozzájárul az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez.

A képzés célja:

A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó magángazdálkodók képzése, mellyel képesek – az erdészetet kivéve – a mezőgazdaság valamennyi ágazatában jövedelmező termelésre, a környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályainak betartására, valamint szakszerű, anyag- és energiatakarékos termelési eljárások alkalmazására.
A képzés a fiatal gazda pályázat beadásához szükséges!

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
– Állattartás
– Növénytermesztés
– Kertészeti alapok
– Mezőgazdasági géptan
– Agrárkereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Vizsgára bocsátás feltétele: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

A képzés időtartama: 4 hónap
Óraszám: 480 óra
Ebből elméleti képzés: 144 óra
Gyakorlati képzés: 336 óra

Megengedett hiányzás: 10 % (48 óra)

aA képzés teljes költsége: 32 256 Ft, mely tartalmazza az előzetes tudásmérés, az oktatások, a tananyag és a modulzáró vizsga díját is.

Szakmai és vizsgakövetelmény

Csoportlétszám: 10-20 fő

Megszerzett képesítéssel betölthető munkakör:
FEOR száma: 6130
FEOR megnevezése: Vegyesprofilú gazdálkodó
Betölthető munkakör(ök): Állat- és növénytermesztő, önálló gazda, őstermelő

A képzés tervezett kezdési időpontja: –

SEGÉDANYAGOK:

Állattartás elméleti ismeretei

szóbeli kereskedelem,vállalkozás

Növénytermesztés elméleti ismeretei (1)

Kertészet 1 Kertészet 2 Kertészet 3 Kertészet 4 Kertészet 5 Kertészet 6 Kereskedelem 6 Kereskedelem 1 Kereskedelem 2 Kereskedelem 3 Kereskedelem 4 Kereskedelem 5 géptan 4 Géptan Betak 1 Géptan Kaszáló

Jelentkezem