fbpx

Támogatott – Méhész képzés és segédanyagai

Intézményünk támogatott képzései beteltek, újabb tanfolyamot nem indítunk.

Szervezetünk sikeres pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának felhívása alapján kiírt „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” megvalósítására.
A VP1-1.1.1-17-184400968 számú projekt keretében a jelentkezők csupán 10 %-os képzési hozzájárulás befizetésével szerezhetnek képesítést az alábbi szakmákban.
A KÉPZÉSEKRE MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, agrártevékenységet végző vállalkozó), ERDŐGAZDÁLKODÓ, ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK JELENTKEZHETNEK.

A FENTI TEVÉKENYSÉGEKET A KÖVETKEZŐ FORMÁBAN SZÜKSÉGES VÉGEZNI:
– ŐSTERMELŐ
– CSALÁDI GAZDÁLKODÓ
– EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
– AGRÁRTEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÁS

A KÉPZÉSEN VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÓK ESETÉN VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE VAGY AZ ÁLTALA KÉPZÉSRE KIJELÖLT ALKALMAZOTTJA, TAGJA ÚTJÁN, CSALÁDI GAZDÁLKODÓ ÜGYFÉL ESETÉN A CSALÁDI GAZDASÁG VEZETŐJE VAGY TAGJA, MINT MEGHATALMAZOTT VEHET RÉSZT, LÉTSZÁMKORLÁTOZÁS NÉLKÜL.

Egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzés igénybevételére van lehetőség. Amennyiben egy adott évben sikeres vizsgát tett a résztvevő, úgy a következő évben induló képzések bármelyikére ismét jelentkezhet.

VP1-1.1.1-17-184400968 számú projekt keretében megvalósuló képzési programunk az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozza, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét.
A projekt hozzájárul az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez.

A képzés célja:
A végzett szakember tudja tervezni, szervezni, irányítani és el tudja végezni a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat a méhészetben.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy
11041-12 A méhészet technológiája
11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

Vizsgára bocsátás feltétele: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzés időtartama: 3 hónap
Óraszám: 320 óra
Ebből elméleti képzés: 128 óra
Gyakorlati képzés: 192 óra

Megengedett hiányzás: 30 % (96 óra)

A képzés helyszíne: Debrecen, de megfelelő létszámú jelentkező esetén más helyszínen is

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság

Szakmai és vizsgakövetelmény

Csoportlétszám: 12-20 fő

A képzés teljes költsége: 16 488,- Ft

Jelentkezés helye:
LK-Európa Kft, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. 1 emelet 2.

Tel: 06-52-476-405, 06-70-561-5575

Megszerzett képesítéssel betölthető munkakör:
FEOR száma: 6123 FEOR megnevezése: Méhész

Betölthető munkakör(ök): Méhészeti munkás

A képzés tervezett kezdési időpontja: –

A képzési programok az LK-EURÓPA Kft. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Segédanyagok:

03 ttel 04 ttel 05 ttel (2) 07 ttel 08 ttel (2) 09 ttel 010 ttel (2) 11 ttel 12 ttel 14 ttel 15 ttel 16 ttel 18 ttel 20 ttel foldgazdasagtan kozgazdasagi_alapismeretek költségek (2) Pénügytan piac fajtái vál

Jelentkezem