fbpx

Tűzvédelmi előadó

A képzés célja:
A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére. A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet.

A képzés időtartama: 4 hónap

Óraszám: 250 óra

Rendszeressége: folyamatos

A képzés tervezett Időpontja:  folyamatos

Megengedett hiányzás: 20% (50 óra)
A képzés helyszíne: Elméleti oktatás Debrecenben és gyakorlati oktatás vidéken.
A jelentkezés feltétele: érettségi végzettség

A képzés zárása :  a szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei :

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) tanúsítványt állít ki.  A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátásnak a feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: A szakmai képzést záró írásbeli feladatlap legalább 50%-os teljesítése, a projektfeladat legalább 60%-os teljesítése és ezen belül a vizsgadolgozata és a szakmai beszélgetésen nyújtott teljesítménye külön-külön önállóan is eléri a kapható pontok 51 %-át.

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány
A képesítő vizsga letétele után: képesítő bizonyítvány

Csoportlétszám: minimum 12 fő

Képzési díj: 240.000,- Ft, mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati képzés minden költségét, a képesítő vizsga díját nem.

Részletfizetési lehetőség biztosított a képzés ideje alatt.

Jelentkezés helye: a weboldalon a Jelentkezem gombra kattintva.
Tel: 06-52-476-405, 06-70-561-5575

A megszerzett képesítéssel betölthető munkakör: 3163 Tűzvédelmi előadó, Tűzbiztonsági előadó, Tűzmegelőzési előadó, Tűzrendész, Tűzvédelmi ügyintéző

A képzési program az LK-EURÓPA Kft. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Jelentkezem